Հաշվապահություն

Ներկայումս ԵԹԿՊԻ-ի հաշվապահությունում աշխատանքները կազմակերպվում են հաշվապահական համակարգչային ծրագրով` ՀԾ հաշվապահություն 6.2.12 տարբերակով:

Հաշվապահության հիմնական գործառույթներն են՝

  • հաշվապահական հաշվառում
  • տարեկան նախահաշվի կազմում
  • աշխատավարձի, կրթաթոշակի հաշվառում և վճարում
  • ուսման վարձի հաշվառում
  • պահեստի մուտքի և ելքի անալիտիկ ու սինթետիկ հաշվառում
  • տարեկան գույքագրման աշխատանքներ
  • հիմնական միջոցների հաշվառում
  • բանկային գործարքների ձևակերպում
  • ՀՀ ԿԳՆ եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմում
  • ՀՀ ՊԵԿ ամսական և տարեկան հաշվետվությունների կազմում

ԵԹԿՊԻ-ի հաշվապահությունում աշխատում են փորձառու մասնագետներ:

 

Գլխավոր հաշվապահ`

ՀԵՆՐԻԵՏԱ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ

Հեռ.՝ (+374) 10  53-98-24, 60 27-05-73

Էլ. hասցե՝    h.nalbandyan@ysitc.am